Via deze blauwe knop geef je een gift met fiscaal attest rechstreeks aan CRIG via onze actiepagina

 

Heel erg bedankt voor jouw donatie,

dit gaat integraal naar kankeronderzoek!

 

 

Alle giften vanaf €40 geven de mogelijkheid tot het verkrijgen van een fiscaal attest.

 

Wat is een fiscaal attest? 

Giften aan CRIG zijn fiscaal aftrekbaar vanaf €40. Je ontvangt je attest per post in de maand maart van het jaar na je gift(en). Je voegt dit toe aan je belastingaangifte. Je attest geeft je recht op een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. Een gift van bijvoorbeeld 100 euro kost je dus maar 55 euro. Fondsenwerving UGent geeft aan de overheid door wie een fiscaal attest ontving.

 

Doe je liever een gift via bankoverschrijving?

Stort dan op rekeningnummer BE26 3900 9658 0329, met verwijzing naar "SportYves tegen Kanker 2023".

Heb je vragen of opmerkingen in verband met jouw gift?

Contacteer dan het UGent Universiteitsfonds via universiteitsfonds@ugent.be of 09/264.33.77.