Bereikbaarheid

Bereikbaarheid?

De start van SportYves bevindt zich aan de sporthal Bergenmeers, Koedreef 1 9070 Destelbergen. Alle andere ingangen van het Damvalleimeer zullen afgesloten zijn. De supporters zijn welkom op AperitYves, deze bereik je via de parking van de sporthal.

 

Met de wagen :

Uit randgemeenten:
Vanuit Gent, rij op de Dendermondesteenweg tot net voorbij het dorp van Destelbergen. Aan de lichten ter hoogte van de Pizza Mondo sla je rechtsaf, de Koedreef in. Volg vanaf hier de pijltjes of de aanwijzingen van de medewerkers richting de parking. Vanuit Kalken en omliggende gemeenten, rij op de Dendermondesteenweg tot net voor het dorp van Destelbergen. Aan de lichten ter hoogte van Pizza Mondo sla je links af, de Koedreef in. Volg vanaf hier de pijltjes of de aanwijzingen van de medewerkers richting de parking.

Uit andere locaties:
Aan de afrit van Destelbergen (R4), ga je naar rechts aan de eerstvolgende lichten sla je links af. Op het einde van deze straat ga je naar rechts, hier vind je de parking van de sporthal. Volg vanaf hier de pijltjes of de aanwijzingen van de medewerkers richting de parking. Wanneer deze parking volzet is word je door onze medewerkers doorverwezen naar de parking 1000 vuren. Voor alle duidelijkheid zal de route vanaf de afrit Destelbergen aangeduid staan met pijltjes. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen op de parking, openbare weg of privé-domein.

 

Met het openbaar vervoer:

Aan Gent-Dampoort of Gent-Sint Pieters neem je buslijn 34, 35 en 36. Alle drie deze lijnen hebben een afstaphalte aan de kerk van Destelbergen. Vanaf deze afstaphalte zal de snelste route aangeduid staan met pijltjes. De dienstverlening kan je terugvinden op de website van De Lijn.

 

Met de fiets:

Vanop de Scheldetragel (oostelijke oever) is de start van SportYves bereikbaar wanneer je vanaf het Schippershuis de Scheldekant volgt en verder de Kerkham ingaat, waarna je langs de politie en jeugdcentrum uiteindelijk aan het Damvalleimeer uitkomt. Hou er rekening mee dat het parcours rondom het Damvalleimeer tijdens het evenement verboden is voor fietsers, niet eigen aan de organisatie!

Algemene voorwaarden

Het organiseren van dit soort evenementen vraagt heel wat energie. Wij willen jullie een onvergetelijke dag geven en natuurlijk veel geld ophalen voor het goede doel. Om tijdens AperitYves en SportYves alles vlot te laten verlopen gelden enkele algemene voorwaarden. Door in te schrijven voor SportYves en door aanwezig te zijn op de site Bergenmeers te Destelbergen tijdens het evenement geef je aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

  1. De deelname is pas geldig na betaling van het door uw gekozen inschrijvingsgeld
  2. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld
  3. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan de organisatie niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld
  4. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts
  5. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer
  6. Het borstnummer moet zowel door de wandelaars als joggers gedurende de volledige deelname aan het evenement worden gedragen
  7. Fietsen, gemotoriseerde voertuigen, steps en rollerblades, niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours op 3 juli 2022 tussen 8u00 en 15u00
  8. Alle informatie van de deelnemers zal enkel worden gebruikt door de organisatie van Yves De Lausnay-events en niet voor commerciële doeleinden. Deze gegevens zullen worden gebruikt zoals de privacyregels het voorschrijven op 03/07/2022. Door uw deelname aan SportYves en door uw aanwezigheid op de site van Bergenmeers tijdens het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Yves De Lausnay-events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
  9. Wij zij niet verantwoordelijke voor ongevallen